Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 11928 View view 54.198.139.134 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติโรงเรียน  บันทักเมื่อ 19/08/2016 09:47 น.

1.   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1. รหัสของสถานศึกษา     7041060815

2. ชื่อสถานศึกษา ( ไทย )        พระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี      

3. ชื่อสถานศึกษา  ( ภาษาอังกฤษ )       Prapariyattitamwatmatchimaburi 

4. สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่ เลขที่  325  หมู่ที่  6      วัดมัชฌิมบุรี       ตำบลหนองหาน       อำเภอหนองหาน                                            

         จังหวัดอุดรธานี           รหัสไปรษณีย์    41130                          

     โทรศัพท์  081-2609045  

   E-mail      SAMRUAY 9 @ HOTMAIL.COM     ที่อยู่เว็บไซต์   - 

2.   ข้อมูลทั่วไป

  1. เขตพื้นที่การศึกษา   อุดรธานี เขต 3

  2. ชื่อผู้บริหาร  พระครูโสภณธรรมประยุต     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ    อายุ  58   ปี

  วัน/เดือน/ปี เกิด  15  มีนาคม  2501     สัญชาติ  ไทย          เชื้อชาติ  ไทย   

  วุฒิการศึกษา นธ.เอก    กศ.ม.      วิชาเอก บริหารการศึกษา       

  สังกัดวัดมัชฌิมบุรี     ตำบลหนองหาน      อำเภอหนองหาน        จังหวัดอุดรธานี  41130

          ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปี ) 22  มกราคม  2550 

         ตำแหน่ง ( พระสังฆาธิการ )  เจ้าคณะตำบลหนองหาน

  3. รองผู้อำนวยการ  นายมณฑล  วัจนสุนทร              อายุ     52   ปี

         วันเดือนปีเกิด           สัญชาติไทย                เชื้อชาติไทย

         วุฒิการศึกษา     การศึกษาบัณฑิต         วิชาเอก   ฟิสิกส์

         สังกัดวัด.....................ตำบล......................อำเภอ......................จังหวัด......................

         ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ  12  กุมภาพันธ์  2550    ตำแหน่ง ครูพิเศษ      

4. ผู้จัดการโรงเรียนชื่อ  พระครูโสภณธรรมประยุต อายุ  58  ปี

         วุฒิการศึกษา นธ.เอก    กศ.ม.    วิชาเอก บริหารการศึกษา       

         สังกัดวัดมัชฌิมบุรี        ตำบล หนองหาน                     

         อำเภอหนองหาน         จังหวัดอุดรธานี  41130

          ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ (วัน/เดือน/ปี )  4  เมษายน  25538

         ตำแหน่ง ( พระสังฆาธิการ )  เจ้าคณะตำบลหนองหาน

5. ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3)  เมื่อ 27  เมษายน 2538

  6. ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4-ม.6 )  เมื่อ 27  เมษายน 2538

  7. สถานะเป็นวิทยาเขต            เป็นวิทยาเขตของ...................................    /    ไม่เป็น

 

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดมัชฌิมบุรี
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  082-1225305
ติดต่อผู้ดูแล mbr.school8@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo