Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 11928 View view 54.198.139.134 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : อาคารสถานที่  บันทักเมื่อ 19/08/2016 10:13 น.

 ๕. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา งบประมาณ และชุมชน

.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่

๕.๑.๑ เนื้อ ๒ ที่ไร่

๕.๑.๒ จำนวนอาคารเรียนถาวร                  ๑            หลัง

๕.๑.๓ จำนวนอาคารเรียนชั่วคราว               -             หลัง

๕.๑.๔ จำนวนห้องเรียนทั้งหมด                  ๙             ห้อง

๕.๑.๕ จำนวนห้องประกอบด้วย

- ห้องทดลองวิทยาศาสตร์                 -             ห้อง

- ห้องคอมพิวเตอร์                         ๑             ห้อง

- ห้องสื่อ / โสตทัศนูปกรณ์                -             ห้อง

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา                 -             ห้อง

- ห้องปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา    ๑       ห้อง

- ห้องพยาบาล          -  ห้อง    จำนวนเตียงพยาบาล    -    ห้อง

- ห้องสมุด               ๑         ห้อง

- ห้องประชุม            ๑         ห้อง

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดมัชฌิมบุรี
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  082-1225305
ติดต่อผู้ดูแล mbr.school8@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo