Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 11928 View view 54.198.139.134 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ข้อมูลนักเรียน  บันทักเมื่อ 19/08/2016 10:06 น.

 ๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่๑๐ ตุลาคม  ปีการศึกษา ๒๕๕๘)

          ๑ ) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น   ๑๒๑    รูป

          ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๑๒๑    รูป  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับการศึกษา

ชั้น ปี

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

พระภิกษุ

สามเณร

รวม

 

ช่วงชั้นที่ 3

ม.1

1

3

20

23

ม.2

1

2

23

25

ม.3

1

-

23

23

รวม ม.ต้น

3

5

66

71

 

ช่วงชั้นที่ 4

ม.4

1

3

6

9

ม.5

1

2

25

27

ม.6

1

2

12

14

รวม ม.ปลาย

3

7

43

50

รวมทั้งสิ้น

6

12

109

121

1. นักเรียนพักประจำ ณ สถานศึกษา หรือวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่               จำนวน     50     รูป

2. นักเรียน เดินทางไป -  กลับ                                                          จำนวน   71     รูป

 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดมัชฌิมบุรี
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  082-1225305
ติดต่อผู้ดูแล mbr.school8@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo