Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 11928 View view 54.198.139.134 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : แหล่งเรียนรู้  บันทักเมื่อ 19/08/2016 10:12 น.

 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

         

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

. พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง

. คำชะโนด

. บ้านฝางปั้นกระถาง

๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

๕. สถานีตำรวจทางหลวง

๖. เทศบาลตำบลหนองหาน

๗. บึงหนองเม็ก

๘. โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก

๑๒

๑๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน

          ๖.๑ ชื่อ  นายบุญช่วย  โพธิ์ทรัพย์  ให้ความรู้เรื่อง  ภาษาบาลี สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน ๒๐ ครั้ง/ปี

          ๖.๒ ชื่อ นายถวิล  กมละคร ให้ความรู้เรื่อง  บุญประเภณี บายศรี สู่ขวัญ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียน ๒๐ ครั้ง/ปี

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดมัชฌิมบุรี
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130  เบอร์โทรติดต่อ  082-1225305
ติดต่อผู้ดูแล mbr.school8@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo